Jesteś tutaj

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych

Opublikowane: 06.04.2007

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - stan na dzień 31 stycznia 2007 roku

W okresie od 1 sierpnia 1990 r. do końca stycznia 2007 r. objęto procesami prywatyzacyjnymi 5751 przedsiębiorstw państwowych w trybie ustawy o ppp., ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (kip.) oraz art. 19 ustawy o pp.

Na koniec stycznia 2007 r. Minister Skarbu Państwa był organem założycielskim dla 24 przedsiębiorstw państwowych i jednego banku państwowego oraz nadzorował 1301 spółek, w tym 409 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i 892 spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa.

Wg stanu na dzień 31 stycznia 2007 r. skomercjalizowano 1591 przedsiębiorstw państwowych (tj. 27,7% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw), w wyniku czego powstało:

 • 1574 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
 • 17 spółek z udziałem wierzycieli na podstawie Działu III ustawy o kip. (komercjalizacja z konwersją wierzytelności).

W styczniu 2007 roku skomercjalizowano 4 przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim był wojewoda:

 • Nasycalnia Podkładów w Pludrach (org. zał. Wojewoda Opolski),
 • Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "MIASTOPROJEKT" w Poznaniu (org. zał. Wojewoda Wielkopolski),
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach (org. zał. Wojewoda Śląski),
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku (org. zał. Wojewoda Wielkopolski).

Od 1 sierpnia 1990 r. do 31 stycznia 2007 r. udostępniono akcje/udziały w 1036 spółkach Skarbu Państwa:

 • 7 - poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jsSP przez podmioty określone w art.1 ust.2 pkt 1 ustawy o kip,
 • 373 - poprzez prywatyzację pośrednią (jsSP),
 • 17 - na podstawie Działu III ustawy o kip.,
 • 127 - w ramach BPU – zamiana wierzytelności na akcje,
 • 512 - poprzez wniesienie akcji/udziałów do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

W styczniu 2007 roku rozpoczęto prywatyzację pośrednią poprzez zbycie pierwszego pakietu akcji w trybie niepublicznym za zgodą Rady Ministrów (art.33 pkt 3 ustawy o kip) w 9 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Pakiety akcji spółek:

 • Zakład Energetyczny Białystok S.A w Białymstoku – pakiet 85% akcji,
 • Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. w Lublinie – pakiet 85% akcji,
 • Łódzki Zakład Energetyczny S.A. w Łodzi – pakiet 85% akcji,
 • Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi – pakiet 85% akcji,
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie – pakiet 85% akcji,
 • Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. w Rzeszowie – pakiet 85% akcji,
 • Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku Kamiennej – pakiet 85% akcji,
 • Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. w Warszawie - pakiet 85% akcji,
 • Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. w Zamościu – pakiet 85% akcji, należących do Skarbu Państwa wniesiono, w ramach Programu dla elektroenergetyki, do spółki PGE Energia SA w Warszawie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

W styczniu 2007 roku rozpoczęto również prywatyzację jednoosobowej spółki Skarbu Państwa “RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, w drodze subskrypcji otwartej (art.1 ust 2 pkt. 1 ustawy o kip).

W styczniu 2007 roku kontynuowano prywatyzację pośrednią poprzez zbycie kolejnych pakietów akcji/udziałów w 3 spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa:

 • Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego FUGO S.A. w Koninie – 25,15% akcji, inwestor: Tomasz Kaczmarek prowadzący działalność pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR KONSTRUKTOR, prywatyzacja zakończona,
 • Orzeł Biały S.A. w Bytomiu – 25,57% akcji, inwestor: Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne S.A., prywatyzacja zakończona,
 • PKS Connex Sanok Sp. z o.o. w Sanoku – 0,04 udziałów, inwestor: Veolia Transport Polska Sp. z o.o., prywatyzacja zakończona.

Od 1 sierpnia 1990 r. do końca stycznia 2007 r. zaakceptowano 2263 wnioski o prywatyzację bezpośrednią w trybie przepisów art. 37 ustawy o ppp. i art. 39 ustawy o kip. (tj. 39,3% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw). Z rejestru przedsiębiorców wykreślono 2181 przedsiębiorstw państwowych.

W okresie od 1 sierpnia 1990 r. do końca stycznia 2007 r. nie wyrażono sprzeciwu wobec 1897 wniosków o likwidację z powodu złej kondycji finansowej w trybie art. 19 ustawy o pp. (tj. 33,0% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw). Do wykreślenia z rejestru przedsiębiorców doprowadzono w 1057 przedsiębiorstwach, a w 681 ogłoszono upadłość.

W styczniu 2007 roku wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców zakończono likwidację w 1 przedsiębiorstwie.

Medatdane

Autor: Departament Analiz Strategicznych
Opublikowane przez: Rafał Kałęcki
Ostatnia zmiana: 06.04.2007 , 28.07.2015 Piotr Krupa
do góry