Jesteś tutaj

Kierunki prywatyzacji

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2007 r.

Obowiązek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z zapisów dwóch aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154), na podstawie której (art. 2, pkt 2) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma obowiązek przygotowania i przedkładania Radzie Ministrów rocznych kierunków prywatyzacji majątku państwowego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), zgodnie z którą (art. 142) do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w latach:

Medatdane

Autor: Departament Analiz
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 18.11.2010 , Data modyfikacji : 27.07.2015 Justyna Kania
do góry