Jesteś tutaj

Zespół ds. OSR

Pracami Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji w Ministerstwie Skarbu Państwa kieruje Koordynator Zespołu, którym jest Podsekretarz Stanu Rafał Baniak. Sekretarzem Zespołu jest Alicja Jerka pełniącą funkcję Zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. Ponadto w skład zespołu wchodzi 21 członków z różnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji działa na podstawie regulaminu, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 67 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2012 r., zmienione Zarządzeniem nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 czerwca 2014 r. (poniżej).

Do zadań Zespołu należy:

  1. zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej opracowywanych w Ministerstwie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji,
  2. doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodologii opracowywania testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji;
  3. współpraca z Wydziałem do Spraw OSR w KPRM w postaci bieżącej wymiany pytań, wątpliwości i oczekiwań.

Komórka organizacyjna MSP inicjująca proces legislacyjny:

  1. przed skierowaniem projektu dokumentu rządowego MSP będącego projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia do uzgodnień wewnętrznych oraz uzgodnień międzyresortowych występuje do Zespołu ds. OSR w celu weryfikacji testów regulacyjnych oraz ocen skutków regulacji
  2. przed przedłożeniem projektu dokumentu rządowego MSP będącego projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa występuje do Zespołu ds. OSR w celu weryfikacji testów regulacyjnych oraz ocen skutków regulacji

Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji może wspierać komórkę organizacyjną MSP inicjująca proces legislacyjny na jej wniosek na każdym etapie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w przypadku projektów najważniejszych.

Medatdane

Autor: Biuro Dyrektora Generalnego
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 21.12.2012 , 10.07.2015 Piotr Krupa
do góry