Jesteś tutaj

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa - informacje ogólne


Działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080)

Oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych w Ministerstwie Skarbu Państwa obowiązuje  Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dn. 6 marca 2006 r.  w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

W dziale Prawo zamieszczone są projekty aktów prawnych oraz program prac legislacyjnych oraz informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową podejmowanych wobec MSP.

 

Medatdane

Autor: Biuro Ministra
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Ostatnia zmiana: 05.02.2007 , Data modyfikacji : 30.07.2015 Justyna Kania
do góry