Pomoc dla niepełnosprawnych

Formularze, oświadczenia

Wzór informacji dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Objaśnienie dotyczące sposobu wypełniania formularza znajduje się w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004), do którego formularz stanowi załącznik. Ponadto w Dzienniku Ustaw z dnia 20 czerwca 2011 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. Nr 128, poz.727).

Wypełniony formularz należy wysłać corocznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku objętym informacją.

Formularze należy przesyłać:

 1. Do Ministerstwa Skarbu Państwa

  w formie druku na adres:

  Departament Analiz
  Ministerstwo Skarbu Państwa
  ul. Krucza 36/ Wspólna 6
  00-522 Warszawa
   
 2. Oraz do wiadomości właściwemu wojewodzie - na adres wskazany przez wojewodę

W Ministerstwie Skarbu Państwa szczegółowych informacji udziela pani Anna Stock-Błażejczyk z Departamentu Analiz MSP, nr tel. (22) 695 84 95.

Załączniki do strony

Data publikacji : 04.08.2011

Data modyfikacji : 01.03.2012Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Analiz

Statystyka strony: 11404 wizyt