Jesteś tutaj

Wzór tabeli-ankiety dotyczącej zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych

Opublikowane: 16.12.2014

W związku z podjęciem próby oszacowania wielkości potencjalnych oraz już zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych, Minister Skarbu Państwa zwrócił się do poszczególnych wojewodów o pozyskanie danych ze starostw powiatowych oraz gmin znajdujących się na obszarze danego województwa, dotyczących zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz zaspokojonych już roszczeń na rzecz byłych właścicieli (oraz ich następców prawnych) z tytułu mienia znacjonalizowanego przez państwo polskie.

Poniżej zostały zamieszczone wzory ankiet w formie tabel w formacie Word oraz Excel.

Wypełnione przez organy wojewódzkie tabele prosimy również przesyłać w wersji elektronicznej na wybrany adres mailowy:
grzegorz.dmowski@msp.gov.pl

W przypadku pytań ze strony organów administracji publicznej prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 22 695-81-95

Medatdane

Autor: Piotr Bielarczyk
Departament Mienia Skarbu Państwa
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 16.12.2014 , 20.04.2016 Piotr Krupa
do góry