Jesteś tutaj

Informacja na temat ostatniego projektu ustawy reprywatyzacyjnej

Opublikowane: 02.10.2014

W związku z opinią Ministra Finansów, iż przyjęcie ustawy wiązałoby się z istotnym skokowym wzrostem długu publicznego oraz z uwagi na konieczność ograniczania nadmiernego deficytu budżetowego jak też mając na względzie duże obciążenie finansowe wynikające z projektowanej ustawy, w marcu 2011 r. podjęta została decyzja, że projekt ustawy nie będzie kierowany pod obrady Sejmu.

Medatdane

Autor: Departament Reprywatyzacji i Rekompensat
Opublikowane przez: Piotr Krupa
Ostatnia zmiana: 02.10.2014 , 03.10.2014
do góry