Jesteś tutaj

Pomoc publiczna i wsparcie

Minister Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) jest dysponentem państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP). Środki gromadzone na FRP pochodzą z 15 % odpisu uzyskiwanego z corocznych przychodów z prywatyzacji zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981) oraz z odsetek gromadzonych od tych środków. Wydatkowanie środków Funduszu odbywa się zgodnie z rocznym planem finansowym stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej.

Ze środków znajdujących się na rachunku FRP Minister Skarbu Państwa ma możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną.

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację jest udzielana na podstawie  rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. z 2015 r. poz. 531).

Wsparcie niebędące pomocą publiczna jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174 poz. 1040).

Nabór wniosków przedsiębiorców o wsparcie niebędące pomocą publiczną oraz o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację jest prowadzony w trybie ciągłym. Ze środków mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, w tym również prywatni.

Medatdane

Autor: Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 21.07.2015 , Data modyfikacji : 19.08.2016 Piotr Krupa
do góry