Jesteś tutaj

Sprzedaż majątku ruchomego MSP

Ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego publikowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761 z późn. zm.)

do góry