Jesteś tutaj

Instrukcja dla podmiotów zobowiązanych

W dniach 8 marca oraz 5 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia, które znoszą obowiązek publikacji niektórych ogłoszeń w prasie przez poszczególne resorty, spółki z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i jednostki budżetowe na rzecz publikacji ich w internecie, m.in. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podmiotów wykonujących uprawnienia z praw majątkowych.

W szczególnych przypadkach, rozporządzenia wprowadzają również obowiązek przekazywania przez poszczególne resorty informacji o publikacji ogłoszenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, celem zamieszczenia jej na stronie BIP MSP.

Obowiązek ten wynika z następujących rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (wejście w życie w dniu 24 marca 2016 roku),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (wejście w życie w dniu 22 marca 2016 roku),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (wejście w życie w dniu 29 kwietnia 2016 roku),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (wejście w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce (wejście w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (wejście w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku),

Informacje o ogłoszeniach na podstawie ww. aktów prawnych powinny być niezwłocznie przesyłane do Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa na adres e-mail: redakcja.bip@msp.gov.pl wraz z adresem URL, pod którym ogłoszenie zostało opublikowane (szczegółowy schemat publikacji).

W celu uwierzytelnienia przesyłanych informacji, każde ministerstwo zobowiązane jest do przekazania danych kontaktowych osób, które odpowiedzialne będą za przesyłanie do MSP informacji o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej Państwa urzędu. Zgłoszenie to może zostać przesłane drogą mailową na adres redakcja.bip@msp.gov.pl.

W przypadku zmian personalnych lub zastępstw, pracownik odpowiedzialny za przesyłanie informacji powinien drogą mailową wskazać osobę, która w tym czasie będzie go zastępowała.

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Magdalena Kobos
Ostatnia zmiana: 03.03.2016 , 21.04.2016 Piotr Krupa
do góry