Jesteś tutaj

Nieruchomości

Informacja o publikacji ogłoszenia Spółki Poczta Polska S.A. - nieruchomość położona w miejscowości Skandawa nr 13, gminie Barciany, powiat kętrzyński

W dniu 30 grudnia 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało ogłoszenie Spółki Poczta Polska S.A.

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 15-959 Białystok, ul. Kolejowa 26, pokój nr 111.
  3. Przedmiot sprzedaży: Skandawa nr 13

Lokal użytkowy oznaczony nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno–usługowym, posadowiony na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 211/2 obszaru 1350 m2 położonej w miejscowości Skandawa nr 13, gminie Barciany, powiat kętrzyński, woj. warmińsko – mazurskie, do którego przynależy strych oznaczony Nr 3.6 o powierzchni użytkowej 14,91 m2 oraz usytuowane w budynku gospodarczym oznaczonym nr G-13 pomieszczenie Nr 2 o powierzchni użytkowej 16,64 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 391/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr OL1K/00005472/3. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa LINK DO OGŁOSZENIA

Medatdane

Autor: Beata Pondo
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Opublikowane przez: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.12.2016
do góry