Jesteś tutaj

Nieruchomości

Informacja o publikacji ogłoszenia Spółki Poczta Polska S.A. - nieruchomość położona w miejscowości Drohiczyn przy ul. Ciechanowieckiej, gminie Drohiczyn, powiecie siemiatyckim

W dniu 19 grudnia 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało ogłoszenie Spółki Poczta Polska S.A.

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury, 15-959 Białystok, ul. Kolejowa 26, pokój nr 111.
  3. Przedmiot sprzedaży: Drohiczyn ul. Ciechanowiecka 2.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 599/3, 599/8, 599/11 łącznego obszaru 0,0760 ha, wraz z posadowionym na działce numer 599/3, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własność, budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 110,24 m2, położonej w miejscowości Drohiczyn przy ul. Ciechanowieckiej, gminie Drohiczyn, powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim, objętej księgą wieczystą Nr BI3P/00019857/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa LINK DO OGŁOSZENIA

Medatdane

Autor: Beata Pondo
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Opublikowane przez: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 19.12.2016
do góry