Jesteś tutaj

Nieruchomości

Informacja o publikacji ogłoszenia Spółki Poczta Polska S.A. - nieruchomość położona w miejscowości Przytocko 48, gmina Kępice, powiat słupski

W dniu 12 grudnia 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało ogłoszenie Spółki Poczta Polska S.A.

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku,  80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 212.
  3. Przedmiot sprzedaży: Przytocko

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/1 o powierzchni 713 m2, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny przedmiot własności budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 145,80 m2, położonej w miejscowości Przytocko 48, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie objętej księgą wieczystą SL1M/00012614/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miastku.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa LINK DO OGŁOSZENIA

Medatdane

Autor: Beata Pondo
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Opublikowane przez: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 12.12.2016
do góry