Jesteś tutaj

Aktywa na sprzedaż

Aktywa na sprzedaż to dział, w którym publikowane są ogłoszenia o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 501).

Za publikację ogłoszeń wymaganych rozporządzeniem odpowiadają spółki powstałe w wyniku komercjalizacji, w których ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa oraz podmioty wykonujące w spółkach uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa. Inne podmioty publikują w Biuletynie Informacji Publicznej MSP jedynie informację o ogłoszeniu, a pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych tych podmiotów.

Minister Skarbu Państwa publikuje dodatkowo ogłoszenia nadzorowanych spółek, w których mniej niż połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa. Ogłoszenia te nie są wymagane rozporządzeniem, dlatego też prezentowana oferta nie jest pełna. 

Ogłoszenia zostały podzielone ze względu na rodzaj aktywów na nieruchomości, ruchomości oraz akcje i udziały. Dodatkowo oznaczono te, których publikacja jest wymagana oraz nie jest wymagana rozporządzeniami.

do góry