Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, terminami egzaminów oraz zakresem tematycznym egzaminu. Najważniejsze informacje znajdują się w prawym menu strony.

Kontakt

W związku z likwidacją urzędu obsługującego Ministra Skarbu Państwa i przekazywaniem kompetencji do innych organów administracji, Ministerstwo Skarbu Państwa od 1 stycznia 2017 r. nie będzie organizowało egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Podmiot odpowiedzialny za organizację egzaminu zostanie określony w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym (ustawa na etapie prac legislacyjnych).

W związku z powyższym, prosimy o niewnoszenie na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa opłat egzaminacyjnych za udział w egzaminie w 2017 r.

 

Informacji na temat egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz akceptacji programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych udziela Biuro Ministra.

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Ministra
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

tel.: 22/695 85 11

tel.: 22/695 87 94 (sekretariat Biura Ministra)

 fax: 22/628 52 58

 e-mail: bm@msp.gov.pl

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Biuro Ministra
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 29.11.2016 Magdalena Dąbrowska
do góry