Jesteś tutaj

Historia PGSP

Opublikowane: 16.07.2015


Prokuratoria Generalna to jedna z najstarszych polskich instytucji prawnych, powołana już w 1816 r. z inicjatywy Radcy Stanu Stanisława Staszica dla sprawowania opieki prawnej nad interesami Skarbu w znaczeniu, jakie nadawała mu Konstytucja 3 maja 1791 r.

Prokuratoria funkcjonowała w okresie od 1816 r. do 1915 r., w latach 1919 r. – 1939 r., a następnie od 1944 r. do 1951 r. Szczególne znaczenie zyskała w okresie międzywojennym. Odrodzona dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. – zastąpionym następnie ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 390) – zasłynęła w okresie II Rzeczypospolitej ze swojego prawniczego profesjonalizmu i dbałości o interes publiczny. Z Prokuratorii wywodzi się wielu wybitnych prawników, m.in. prof. Stanisław Ehrlich, prof. Józef Górski, dr Eugeniusz Dziurzyński, a także prof. Stanisław Gołąb, prof. Władysław Siedlecki, prof. Jan Gwiazdomorski, czy też prof. Adam Szpunar. Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej był przez cały okres jej działalności w II Rzeczpospolitej prof. Stanisław Bukowiecki.

Prokuratoria jako organ niezależny od obsługiwanych państwowych jednostek organizacyjnych zyskała w okresie II Rzeczpospolitej duży autorytet. Skutecznie wykonywała zastępstwo procesowe, zaś opracowane przez nią opinie prawne odznaczały się wysokim poziomem i cieszyły zasłużonym uznaniem. Mimo zmian ustrojowych Prokuratoria Generalna została reaktywowana w 1944 r. Niestety nie na długo. Wraz ze zniesieniem centralnej obsługi prawnej państwa została zlikwidowana w 1951 r. Pierwsze projekty restytucji Prokuratorii Generalnej pojawiły się dopiero w latach 1990-1992. Niestabilna sytuacja polityczna i spory na temat koncepcji Skarbu Państwa nie sprzyjały jednak uchwaleniu ustawy o Prokuratorii Generalnej nawiązującej do modelu z okresu międzywojennego. Nastąpiło to dopiero po kilkunastu latach.

Medatdane

Autor: Biuro Ministra
Opublikowane przez: Justyna Kania
Ostatnia zmiana: 16.07.2015 , 16.07.2015 Justyna Kania
do góry