Jesteś tutaj

Wewnętrzne MSP

Biuro Audytu i Kontroli, stosownie do postanowień § 9 zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa, przedkłada Ministrowi półroczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po okresie objętym planem.

Biuro Audytu i Kontroli
Kontakt do sekretariatu:

tel.: /+48 22/ 695 87 20
fax: /+48 22/ 695 88 62

 

Sprawozdania z przeprowadzanych kontroli:

do góry