Jesteś tutaj

Plan działalności dla działu Skarb Państwa

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności dla danego działu. Plan działalności zawiera wykaz celów i zadań związanych z ich realizacją, wraz z miernikami określającymi stopień realizacji poszczególnych celów. Sposób sporządzania oraz elementy planu działalności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254). Obowiązek publikacji planu działalności w BIP wynika z art. 70 ust. 5.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan działalności Ministra Skarbu Państwa dla działu administracji rządowej: Skarb Państwa, na rok:

do góry