Jesteś tutaj

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) minister kierujący działem administracji rządowej składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej w terminie do końca kwietnia każdego roku. Minister Skarbu Państwa składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ministerstwie w ramach monitoringu i oceny systemu kontroli zarządczej w MSP, prowadzonych na podstawie przepisów zarządzenia nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w MSP.

Oświadczenia Ministra Skarbu Państwa o stanie kontroli zarządczej za rok:

do góry