Jesteś tutaj

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza to ogół działań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz pracowników MSP, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem systemu kontroli zarządczej w MSP jest zapewnienie:

 1. skuteczności i efektywności działania,
 2. wiarygodności sprawozdań,
 3. ochrony zasobów,
 4. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 5. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 6. zarządzania ryzykiem.

Kontrola zarządcza w MSP składa się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów:

 1. środowiska wewnętrznego,
 2. zarządzania ryzykiem,
 3. mechanizmów kontroli,
 4. informacji i komunikacji,
 5. monitorowania i oceny.
do góry