Jesteś tutaj

Kontrole

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) Ministerstwo Skarbu Państwa udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4a tej ustawy, tj. dokumentację z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
do góry